Kiệu Bát Cống 01

Lễ hội truyền thống đã gắn bó và ăn sâu vào tiềm thức bao đời của người dân Việt Nam. Trong đó, phần rước kiệu được cho là rất linh thiêng và cầu kỳ từ khâu chọn người để rước. Có những kiểu kiệu khác nhau như: Kiệu Long Đình, kiệu song hành, nhưng Kiệu Bát Cống là cầu kỳ  và đẹp hơn cả.

Call Now Button