Sập thờ gỗ mít chạm mai điểu sơn son thếp vàng ms22

32,000,000

Sập thờ thường được sử dụng ở những nơi có không gian thờ cúng lớn thông thường sập thờ đi kèm với một bàn thờ nhỏ gọi là bàn tiến lễ (bàn cúng cơm). Có 3 mẫu sập thờ  chính là sập thờ tứ linh, sập thờ chạm mai ngũ phúc, sập thờ chạm hoa sen

Call Now Button