Tượng mẫu đệ nhất thượng thiên 01

Tượng mẫu đệ nhất (hay còn gọi là Tượng Mẫu Thượng Thiên, tượng mẫu liễu hạnh, tượng mẫu cửu trùng thiên) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.

Call Now Button