Tượng mẫu đệ nhị thượng ngàn 02

Tượng mẫu đệ nhị (hay còn gọi là Tượng Mẫu Thượng ngàn, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.

Call Now Button