Tượng mẫu đệ tam 01

Tượng mẫu đệ tam (hay còn gọi là Tượng Mẫu Thoải, tượng mẫu thủy) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.

Call Now Button