Tượng ông hoàng mười 10

Trong số Thập vị Quan Hoàng, thì Thánh ông Hoàng Mười  là hay về ngự đồng. Khi ngự đồng, Thánh ông Hoàng Mười thường diện long phục, thêu chữ “thọ”, đầu đội khăn xếp, thắt dây vàng, trâm cài tóc màu vàng.

Call Now Button