Tượng ông hoàng bảy 05

Trong số Thập vị Quan Hoàng, thì Thánh ông Hoàng Bảy là hay về ngự đồng. Khi ngự đồng, Thánh ông Hoàng Bảy thường diện long phục, thêu chữ “thọ”, đầu đội khăn xếp, màu xanh lam hoặc tím chàm.

Call Now Button