Tượng Văn Thù Bồ Tát ms08

Văn thù sư lợi là tên dịch theo âm, thường được gọi tắt là Văn thù, dịch nghĩa là Diệu Đức cũng có lúc được gọi là Diệu Âm, dịch từ tên tiếng Phạn là Mañjughoṣa, là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo.

Call Now Button