Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn ms12

Thiên thủ thiên nhãn bồ tát còn gọi trong dân gian Việt Nam là Phật bà ngàn mắt ngàn tay chính là Quán thế âm bồ tát.

Call Now Button