Tượng ông hoàng bơ 03

Trong số Thập vị Quan Hoàng, thì Thánh ông Hoàng Bơ là hay về ngự đồng. Khi ngự đồng, Thánh ông Hoàng Bơ thường diện long phục, thêu chữ “thọ”, đầu đội khăn xếp, màu trắng.

Call Now Button